Predstavljanje kandidatkinja

Dr Dragana Bajović

Najvažniji su sreća i zadovoljstvo u radu

Katarina Boberić

Znanje je moć

Zorana Vukičević

Radoznalost kao vodilja

Dr Tijana Geroski

Strast i predanost kao faktori uspeha

Željana Grbović

Balans između posla, porodice i hobija je moguć

Dr Milana Guteša Božo

Devojke mogu da ostvare svoj puni potencijal

Milena Nedeljković

Znanje i socijalne veštine – recept za uspeh

Aleksandra Petrović

Jačajmo zelene mreže!

Jovana Stanojević

Budite uporne i ne odustajte od svojih snova

Dr Lidija Tomić

Za najbolju verziju sebe nikada nije rano