Dr Milana Guteša Božo

Devojke mogu da ostvare svoj puni potencijal

Milana je doktor nauka mašinskog inženjerstva, a zaposlena je na poziciji direktorke sektora za istraživanje i razvoj u „Termoinžinjeringu“ u Zrenjaninu. Na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu diplomirala je i masterirala paralelno u čak dve oblasti inženjerske struke (termoenergetika i procesna tehnika kao i inženjerstvo zaštite životne sredine), dok je doktorirala mašinstvo na istom fakultetu. Milana je i naučni saradnik na Univerzitetu u Kardifu u Velikoj Britaniji.

Bavi se projektovanjem sistema za distribuciju goriva (komercijalnih i alternativnih), dok na britanskom univerzitetu sprovodi istraživanja koja se tiču alternativnih goriva u gasnim turbinama. Autorka je više stručnih knjiga na srpskom i engleskom jeziku u saradnji sa novosadskim fakultetom i Kardifom.

„Smatram da mogu biti primer i inspiracija mladim devojkama jer sam dostigla najviši stepen obrazovanja do svoje 29. godine i nastavila da se edukujem i razvijam i kao istraživač i kao inženjer. U toku svog dosadašnjeg života nisam postigla samo uspehe u obrazovanju i karijeri, već sam se ostvarila i kao supruga i majka dvoje dece. Svojim primerom želim da pokažem mladim devojkama da je moguće da imaju uspeh na svim poljima koja su im važna i da svakodnevnim usklađivanjem, balansom i razvojem mogu da žive svoj puni potencijal“, ističe Milana.

Milana Gutesa Bozo 2.jpg