Dr Dragana Bajović

Najvažniji su sreća i zadovoljstvo u radu

Dragana je vanredna profesorka na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu. Diplomirala je na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, a doktorirala na Univerzitetu Karnegi Melon u Pitsburgu. I to nije sve, osim brojnih nagrada za svoj rad u tehničkim naukama, uključujući i nagradu za najbolju doktorsku tezu na Univerzitetu Karnegi Melon, Dragana je diplomirala i na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, a sada je majka troje dece.

Njene oblasti istraživanja su statistička obrada signala sa primenom alata velikih devijacija i distribuirano mašinsko učenje. Objavljivala je u vodećim žurnalima i međunarodnim konferencijama u ovim oblastima i bila na čelu nekoliko naučno-istraživačkih projekata iz Horizont programa Evropske unije kao naučno-tehnički koordinator ili glavni istraživač.

„Individualizovan put je uvek najbolji put do cilja. Ono što bih želela kao iskustvo da prenesem jeste da trud, istrajnost i težnja ka izvrsnosti uvek donose rezultat. Takođe, sreća i zadovoljstvo u radu je najvažnije – ono na šta sam posebno ponosna i što me ispunjava jeste utisak da je proces dolaska do naučnih rezultata ostao jednako zabavan i sada, bilo da se radi o otkrivanju fundamentalnih naučnih principa, osvajanju naučno-istraživačkog projekta ili primeni naučnih rezultata u izazovima današnjice. Bilo bi mi drago ukoliko moj naučni put može na bilo koji način da pomogne mladim koleginicama“, kaže Dragana.

Dragana Bajovic 3.jpg